Privacyverklaring

Marjolein Exalto OBM, gevestigd aan Vissersdijk 63 4201 ZB Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Marjolein Exalto OBM
Vissersdijk 63 4201 ZB Gorinchem
085-0041768
info@marjoleinexalto.nl
KVK 71285768

Marjolein Exalto OBM is de Functionaris Gegevensbescherming van Marjolein Exalto OBM. Zij is te bereiken via info@marjoleinexalto.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Marjolein Exalto OBM kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Marjolein Exalto OBM, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marjolein Exalto OBM verstrekt.

Marjolein Exalto OBM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt doormiddel van het invullen van vragenlijsten en bankrekeningnummer voor het versturen van een factuur.

Waarom heb ik deze gegevens nodig? 

 Marjolein Exalto OBM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je per e-mail te kunnen benaderen over de aanvraag van één van mijn diensten  

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren  

- Het verwerken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling  

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten  

- Om diensten bij je af te leveren

- Marjolein Exalto OBM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Marjolein Exalto OBM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?
Marjolein Exalto OBM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van wettelijke regelgeving je gegevens langer moeten bewaren.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Persoonsgegevens t.b.v. het aanvragen, het aannemen of verstrekken van een opdracht worden bewaard zolang je gebruik blijft maken van de diensten van Marjolein Exalto OBM. Op verzoek kunnen bij beëindiging van de diensten je gegevens verwijderd worden uit ons systeem.

2. Als je contact opneemt met Marjolein Exalto OBM via de website, worden de gegevens die je meestuurt (zoals naam, bedrijfsnaam, mailadres, telefoonnummer en overige gegevens) opgeslagen op de mailserver. 

3. De gegevens die worden verzameld door Google Analytics zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard op de server van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marjolein Exalto OBM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marjolein Exalto OBM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marjolein Exalto OBM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marjolein Exalto OBM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolein Exalto OBM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marjoleinexalto.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Marjolein Exalto VA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marjolein Exalto OBM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjoleinexalto.nl